Aanpak

Aanpak

VILLAVOLUTIE heeft een hele eigen aanpak. Wij behandelen iedere vraag als uniek en bekijken per situatie welke aanpak het beste past. Wij zijn van mening dat uw organisatie deze oprechte aandacht verdient.

Afbakening van de vraag

Het succes van het al dan niet slagen van een verbetertraject is voor een groot deel afhankelijk van het mandaat van het management. Voordat er BOTTEMUP gewerkt kan worden, moet er TOPDOWN goedkeuring zijn.

In de eerste fase van samenwerking is het zeer belangrijk om dit helder te krijgen.

Kennis overdragen

Wij  dragen kennis over aan uw medewerkers. Dit kan op diverse manieren en gerelateerd aan verschillende onderwerpen. Het is onze doelstelling om theorie en praktijk naadloos in elkaar over te laten lopen. 

Indien gewenst kunnen de gelopen trajecten worden afgerond met een erkend certificaat.

Begeleiding on the job

In de laatste fase staan uw medewerkers zelf aan het roer en ondersteunen wij door middel van begeleiding on the job in wisselende intensiteit.

Dit doen we om uw organisatie echt zelf de touwtjes in handen te kunnen geven om de verbeteringen blijvend te implementeren.